VOLVO TRUCKS GOLF CHALLENGE, AUGUST 2010

Sted: Stensballegaard Golfklub, Horsens.
Samarbejdspartnere: Volvo Lastvogne, Bridgestone, Falck og TSU.

I krisetiden var mange brancher hårdt ramt, hvilket bl.a. resulterede i nedskæringer. Dette gjaldt også for lastvognsbranchen. Men intet kan standse de personer der ser vigtigheden i relationsskabende arrangementer, selv i en krisetid. For at kunne få dette arrangement på benene (igen), foreslog vi, at indgå et samarbejde med nogle af Volvos forretningsforbindelser. Disse forretningsforbindelser var bl.a. Falck, som tidligere havde givet udtryk for at indgå et tættere samarbejde. Til golfarrangementet reducerede vi antallet af Volvos ansatte, og fik i stedet ansatte fra hhv. Falck, Bridgestone og TSU til at deltage. I alt deltog 90 ansatte, hvoraf 45 var fra Volvo og 15 fra Falck, Bridgestone og TSU. Dette tiltag blev bl.a. gjort for at styrke relationerne på kryds og tværs – vi håber det lykkedes. Samtidig håber vi, at de ansatte hyggede sig på en solrig dag i smukke omgivelser på Stensballegaard Golfklub.